POGODBA,  sklenjena med: 

PLODOVI  d.o.o.
Dunajska cesta 301A
1231 Ljubljana – Črnuče
matična številka: 6972551000
davčna številka: SI12069442, zavezanec za DDV
Tel. +386 40 680 18

(v nadaljevanju »ponudnik«)

in 

KUPCEM / POTROŠNIKOM
(v nadaljevanju “kupec)

 

POMEN IZRAZOV

Ponudnik je »trgovina PLODOVI«  na spletnem mestu www.plodovi.si, ki omogoča kupcu povezavo z spletno trgovino, kjer lahko opravi svoj spletni nakup.

Spletni center je obstoječa trgovina – Plodovi , BTC , Italijanska ulica 7,1000 Ljubljana, ki je izhodiščna točka za pripravo naročila v spletni trgovini, osebni prevzem naročila in pošiljanje/dostavo naročila na naslov kupca.

Spletno mesto je spletna stran www.plodovi.si

Upravljavec osebnih podatkov je PLODOVI d.o.o.. Osebni podatki so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov oz. ostala veljavna slovenska in evropska zakonodaja.

Obiskovalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno trgovino na spletnem mestu. Podatki obiskovalcev se ne shranjujejo v sistemu ponudnika, obiskovalec pa ne more oddati naročila, dokler ne postane registrirani uporabnik (potrošnik).

Registrirani uporabnik (potrošnik) je vsak obiskovalec starejši od 18 let, ki skladno s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine na spletnem mestu pridobi: uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Z imenom in geslom oz. registracijo – uporabnik (potrošnik) – fizična ali pravna oseba postane registrirani uporabnik (potrošnik) spletne trgovine in pridobi pravico do nakupa.

Kupec / Potrošnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki v spletni trgovini naroči in kupi izdelke od ponudnika.


UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje prodaje in nakupa izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini ter pravice in obveznosti ponudnika in kupca v spletni trgovini.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) z Obligacijskim zakonikom Republike Slovenije, Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o omejevanju porabe alkohola, Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi, priporočili Trgovinske zbornice Slovenije ter mednarodnimi kodeksi za elektronsko poslovanje in drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki velja v trenutku oddaje naročila v spletni trgovini ter ostale veljavne slovenske in evropske zakonodaje.

Pogodba, sklenjena na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: »ZVPot«) po­godba, sklenjena med podjetjem/ponudnikom in kupcem (potrošnikom) na podlagi organizirane prodaje na daljavo ne da bi bile strani navzoči sočasno, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Prodajna pogodba je po ZVPot pogodba, s katero se ponudnik zavezuje, da bo blago, ki ga prodaja, izročilo kupcu(potrošniku) tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec(potrošnik) pa se zavezuje, da bo ponudniku plačal kupnino.

Kupec/Potrošnik pri naročilu s potrditvijo polja »Zaključite nakup« v trenutku oddaje naročila potrdi in brezpogojno  sprejme in soglaša z vsemi določbami ter splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine, ter da je seznanjen s politiko zasebnosti, obdelavo osebnih podatkov in vsebino splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine se lahko kadarkoli, brez posebne najave, dopolnijo z novimi določili. Kupcu se priporoča, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine je datirana.

Splošni pogoji poslovanja so v vsakem trenutku na voljo na spletni strani ponudnika www.plodovi.si.

Ponudnik omogoča nakup v spletni trgovini vsem državljanom Evropske unije zavoljo izpolnjevanja zahtev Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES, pri čemer pa za Ponudnika ciljni oz. Relevantni trg predstavlja zgolj območje Republike Slovenije.


DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcem in pristojnim organom za čas veljavnosti teh splošnih pogojev na naslovu www.plodovi.si  na voljo naslednje informacije:

 • podatki o podjetju in sedežu ponudnika storitev;
 • kontaktni podatki, ki  omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronska pošta, telefon);
 • matične številke;
 • davčne številke;
 • glavne značilnosti blaga oziroma storitev, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu bo dostopen kupcu v roku,

ki ga kupec izbere na osnovi ponujenih možnosti ponudnika. Izjema od prej navedenega so sveži izdelki,

kjer je dobavljivost odvisna od stanja zalog v trenutku priprave blaga za odpravo);

 • pogoji dostave izdelkov ter način, kraj in rok dostave oz. prevzem izdelkov;
 • cene – ki so jasno in nedvoumno določene;
 • plačilne pogoje, stroške dostave, rok dostave in izvedbo storitve;
 • pravica in rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop od pogodbe; poleg tega

tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka – vse na posebno oziroma na izrecno zahtevo kupca;

– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci oziroma

naslov, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave.


REGISTRACIJA V SPLETNO TRGOVINO

Obiskovalec ki želi postati registrirani uporabnik spletne trgovine določi uporabniško ime v obliki elektronskega naslova in geslo, ter s tem po potrditvi in sprejemu vseh pogojev postane registrirani uporabnik. V ta namen na spletni strani izbere možnost »registracija« in ustrezno izpolni vsa obvezna polja, po želji pa tudi druga polja. Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati registrirani uporabniki.

 

Podatki ki so potrebni za pridobitev registracije:

 • ime in priimek, naslov bivanja (ulica, poštna številka, kraj, država)
 • elektronski naslov, telefonska številka;
 • označi potrditveno polje, s čimer dovoljuje uporabo osebnih podatkov v namene poslovanja  in neposredno

trženje, v skladu z veljavno zakonodajo (prejemanje obvestil o novostih poslovanja, informativnega gradiva,

in računov na elektronski naslov ali sporočil po SMS/MMS na svoj mobilni telefon).

Ko fizična oseba izpolni zahtevana polja in potrdi vnos podatkov, dobi na elektronski naslov, ki ga je navedla v obrazcu za registracijo, potrditveno sporočilo. S potrditvijo potrditvenega sporočila obiskovalec postane registrirani uporabnik in s tem:

 • potrdi resničnost vnesenih podatkov;
 • potrdi in jamči, da je polnoletna oseba in ima popolno poslovno sposobnost;
 • dovoli uporabo osebnih podatkov za namene poslovanja in neposredno trženje v skladu z zakonodajo

(prejemanje obvestil o novostih poslovanja, informativnega gradiva, in računov na elektronski naslov ali

sporočil po SMS/MMS na svoj mobilni telefon) ter za izvedbo določil teh splošnih pogojev in pogodbe za

nakup blaga na daljavo;

 • dovoli posredovanje osebnih podatkov tudi zunanjim obdelovalcem osebnih podatkov.
 • potrdi in brezpogojno sprejema splošne pogoje poslovanja spletne trgovine v celoti.

Registracija je uspešna:

 • ko fizična oseba izpolni vse obvezne podatke in
 • v svojem elektronskem predalu, po prejemu aktivacijskega elektronskega sporočila s strani ponudnika, s klikom na aktivacijsko povezavo potrdi svojo prijavo in brezpogojni sprejem splošnih pogojev poslovanja v celoti.S tem uporabnik pridobi pravico oddaje naročila v spletni trgovini. Vsakokratno prijavo v spletno trgovino registrirani uporabnik izvede z vnosom svojega elektronskega naslova ter gesla, izbranega ob registraciji.

V primeru, da želi registrirani uporabnik kadarkoli kasneje spremeniti osebne podatke vezane na spletno trgovino in naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, spremembe naredi v spletni trgovini. Sprememba podatkov bo v realnem času izvedena avtomatsko.


IZDELKI IN FOTOGRAFIJE

Ponudba izdelkov se zaradi narave poslovanja preko spleta ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si na embalaži izdelka, prizadeva zagotoviti jasne in popolne informacije. Živilski izdelki se nenehno menjavajo, tako da se vsebina in sestavine izdelka lahko spremenijo. V spletni trgovini PLODOVI se trudimo, da so informacije o izdelkih čim bolj natančne, in se ves čas osvežujejo. Podatki o živilih na spletni strani prikazujejo živilo, ki je na razpolago na dan oddaje naročila. Ker se naročila izpolnjujejo tudi s časovnim zamikom, se lahko zgodi, da se nekatere obvezne informacije, kot so seznam sestavin, poreklo, naziv nosilca dejavnosti, označba hranilne vrednosti in druge informacije, v vmesnem obdobju spremenijo, sicer pa podatki o živilih izkazujejo lastnosti, ki so v prometu v spletni trgovini. Na izdelku, ki ga boste prejeli, so navedeni vsi obvezni podatki.

Priporočilo:pred uporabo oz. uživanjem izdelka vedno skrbno preberete informacije, ki jih na embalaži izdelka ali etiketi z deklaracijo zagotavljajo proizvajalci izdelkov. Informacije o izdelkih so za osebno uporabo in se ne smejo razmnoževati in koristiti na kakršenkoli način brez predhodnega soglasja ponudnika spletne trgovine.

Ponudnik si pridržuje pravico do vsebinskih in drugih sprememb v spletni trgovini brez predhodnega obveščanja.

Fotografije izdelkov so zgolj simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Barvni odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja izdelkov, kar pa ne vpliva na opredelitev in standard izdelka. Ponudnik ne sprejema odgovornosti za morebitne minimalne razlike med izdelki in prikaza v spletni trgovini. Možne so tekstovne napake in zanje ponudnik ne prevzema odgovornosti, kar pa ne vpliva na zakonske pravice kupca.


CENE

Prodajna cena izdelka je končna cena za enoto ali za določeno količino izdelka(en kilogram, en kos, en liter, en meter, en kvadratni meter ali en kubični meter,..) skupaj z DDV in vsemi drugimi dajatvami.

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost – DDV, razen v primeru, ko je izrecno napisano drugače. Stroški dostave v ceno izdelkov niso vključeni. Cene se lahko razlikujejo od cene izdelkov v maloprodajni trgovini. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem spletne trgovine. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 4 dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem.

Končna vrednost izdelka se v spletnem nakupu lahko razlikuje (+/-) od vrednosti, ki jo kupec plača oziroma je na računu, v naslednjem primeru:

Primer: Pri nakupu tehtanih izdelkov (npr. sadje in zelenjava,…):

Naročena količina izdelka je 1,00 kg, tehtana količina izdelka je npr. višja: 1,20 kg ali nižja: 0,80 kg;

Končna vrednost izdelkov se v tem  primeru lahko razlikuje od dejansko obračunane vrednosti na računu za največ 20% od vrednosti naročenih tehtanih izdelkov.

Cene izdelkov v spletni trgovini se lahko spreminjajo pri posameznih izdelkih na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij. Če se cena izdelka spremeni po tem, ko je bil izdelek dodan v spletno košarico, vendar kupec še ni potrdil nakupa (oziroma oddal naročila v spletni trgovini), velja tista cena, ki je veljavna v trenutku potrditve in sprejema naročila v informacijski sistem ponudnika.

Način prikaza cen v spletni trgovini:

 • prodajna cena (tudi za tehtane izdelke, kjer prikažemo prodajno ceno na enoto mere (kg, l …);
 • cena za enoto mere (kg, l ,kos , …);
 • akcijska cena;
 • odstotek popusta;

NAČINI PLAČILA

Kupec v spletni trgovini označi način plačila. Ponudnik fizičnim in pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

 • Plačilo po predračunu
 • Spletno plačilo: ob potrditvi naročila v spletni trgovini / Plačilo po spletu s kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom (MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva, Maestro, PayPal, Amerikan Express). Kupec se pri naročilu odloči za spletno plačilo s kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom. Ko je nakup zaključen, se končni znesek nakupa odtegne iz TRR kupca. Kupcu se po zaključenem nakupu avtomatsko iz sistema posreduje obvestilo v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji. Originalni račun dobi skupaj z robo, račun je viden tudi v uporabniškem profilu kupca.
 • Plačilo po povzetju:
 • Po mobilnem bančnem POS sistemu s kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom (MasterCard, EuroCard, Visa, Aktiva, Maestro, PayPal, Amerikan Express).. ali z gotovinskim plačilom. Kupec za plačilo predloži gotovino, kreditno kartico ali plačilno kartico s takojšnjim plačilom, s katero zaposlena oseba oziroma oseba iz dostavne službe po mobilnem POS terminalu opravi plačilo. Kupec s podpisom na mobilnem terminalu potrdi prejem oziroma prevzem izdelkov in končno vrednost računa. Originalni račun dobi skupaj z robo, račun je viden tudi v uporabniškem profilu kupca. Lahko se zgodi, da zaradi slabega signala ob dostavi plačilo na mobilnem POS terminalu ne bo mogoče. V tem primeru lahko stranka svoje naročilo plača z gotovino.
 • Prevzema blaga brez plačila ni.


LIKVIDNOSTNE TEŽAVE PRI PLAČILU PO POVZETJU

V primeru, nezmožnosti plačila kupca ob prevzemu se naročilo vrne, kupec ob naslednjem nakupu v spletni trgovini nima možnosti izbire plačila naročila po povzetju.

Plačnik naročila mora biti ista oseba ali podjetje, ki je lastnik kreditne ali plačilne kartice s takojšnjim plačilom. Ponudnik si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in izdajo pisne izjave po elektronski pošti, da lastnik soglaša s plačilom naročenih izdelkov iz naročila v naslednjih primerih:

 • v primeru, ko prejemnik in plačnik nista isti osebi;
 • v primeru, ko imetnik kreditne ali plačilne kartice ni državljan Republike Slovenije;
 • v primeru, ko plačnik uporablja kreditno ali plačilno kartico, ki ni bila izdana v Sloveniji.

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in plačil. Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami skrbita ponudnik in izvajalec, s katerim je sklenjen dogovor o izvajanju storitev plačilnih transakcij po spletu. Avtorizacije plačilnih kartic se vršijo v realnem času, s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Zaradi zaščite pred zlorabo kreditne ali plačilne kartice ponudnik lahko preveri informacije, povezane z naročilom kupca. V primeru, da zaradi zlorabe kreditne ali plačilne kartice izvedba plačila ne bo možna, bo to ustrezno dokumentirano. Kakršnakoli sumljiva ali neobičajna raba kreditne ali plačilne kartice bo nemudoma javljena pristojnim organom. Podatki o kreditnih in plačilnih karticah se ne shranjujejo na strežniku ponudnika. 

KORAKI NAKUPA

Oddaja:

Po prijavi z svojim elektronskim naslovom in geslom kupec/potrošnik lahko svoje naročilo odda 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Izdelke sortirane po spletnih kategorijah lahko kupec izbira in naroča v spletni trgovini. Vsi izdelki v spletni trgovini so kupcem na voljo do odprodaje zalog. Kupec v spletni trgovini kupuje na način, da po želji izdelke dodaja ali odvzema v svojo »nakupovalno košarico«. Pred končno potrditvijo naročila s klikom na gumb »ZAKLJUČI NAKUP« in prehodom na plačilo, lahko kupec naredi še končni pregled in morebitne spremembe naročila na način, da se vrne na podrobnosti svoje nakupovalne košarice.

Potrditev:

Potrditev naročila s strani kupca poteka po naslednjih korakih:

 • preveri vrsto izdelkov, količino in zneske vseh naročenih izdelkov v nakupovalni košarici;
 • izbere način plačila;
 • izbere način prevzema, ki je lahko:
 • osebni prevzem naročila ali
 • dostava na dom
 • s klikom na gumb »ZAKLJUČI NAKUP« odda svoje naročilo.

Z oddajo naročila kupec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja in jih brezpogojno sprejema v celoti. Prodajna pogodba na daljavo med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec potrdi naročilo. Sklenjena je izključno v slovenskem jeziku. Po potrditvi naročila je le-to dokončno in oddano ter sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Kupec lahko po zaključenem naročilu, naročilo spremeni. Kupec ne more spremeniti naročila, ko sistem prične s planiranjem dostave in prevzema.

Obdelava naročila:

Oddano naročilo je pri ponudniku v obdelavi v delovnem času spletne trgovine. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov iz naročila ali zagotavljanja točnosti prevzema oziroma dostave na dom kupca pokliče na kontaktno telefonsko številko kupca.

Po oddaji naročila kupec na svoj elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila. Potrditveno sporočilo naročila vsebuje: številko naročila, način plačila, način in pogoje vračila ter telefonsko številko in naslov, na katerega lahko kupec pošlje morebitna vprašanja v zvezi z naročilom. S klikom na povezavo v potrditvenem sporočilu Zgodovina naročil / »Moj račun« se odpre naročilo s številko naročila, naročenimi izdelki, cenami in končnim zneskom. Kupec račun prejme na svoj elektronski naslov po opravljenem prevzemu naročila. Kupec prevzem naročila potrdi s podpisom na prenosnem terminalu.PREVZEM NAROČILA

Kupec lahko naročene izdelke prevzame na dva načina:

 • osebni prevzem v spletnem centru – trgovina PLODOVI ali
 • dostava na dom – ki jo izvaja Pošta Slovenije d.o.o.

Osebni prevzem naročila

Pri osebnem prevzemu v spletnem centru lahko kupec naročilo prevzame po potrditvi naročila in opravljenem plačilu na predvideni izbrani datum in uro.

 • od ponedeljka do petka od od 10. do 18. ure
 • v soboto od od 10. do 16. ure.

Odgovorna oseba je dolžna izdelke iz naročila kupcu predati v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in ob dogovorjenem času ter mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo.

Dostava na dom

Se izvaja od ponedeljka do petka.

Dostavna oseba ponudnika je dolžna izdelke iz naročila dostaviti v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini, na naslov kupca in mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Za optimalno izvedbo dostave na dom mora biti zagotovljen dostop za dostavno vozilo, neposredno do lokacije, navedene na naročilu in možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji, navedeni na naročilu. V primeru, da ob dogovorjenem času in uri prevzema naročila kupec zaradi lastne odsotnosti naročila ne more prevzeti, se naročilo stornira in vrne v spletni center.

Dostavo na dom ponudnik v sodelovanju s pogodbenim partnerjem Pošta Slovenije d.o.o. izvaja na območju Republike Slovenije.

Ponudnik kupcu za opravljeno storitev zaračuna naslednji strošek:

– V primeru, da je naročilo kupca višje od 55,00 €, je dostava na dom brezplačna.

– V primeru, ko kupec naroči dostavo na dom je cena dostave 6,10€ in velja za celotno območje dostave na dom. Vse dodatne storitve se obračunavajo po ceniku Pošte Slovenija.

Osebni prevzem naročila ali dostava na dom sta možna največ 4 dni po oddanem naročilu.

PRIMER: naročilo oddamo v ponedeljek, zadnji možni dan za prevzem ali dostavo na dom je petek.

Prevzem izdelkov iz naročila kupec potrdi s podpisom dobavnice na mobilnem terminalu. Kupcu se priporoča, da pred prevzemom naročila izdelke pregleda in se s tem prepriča, ali izdelki ustrezajo naročilu in pričakovanjem kupca. V primeru, da kupec po tem času še vedno ni prevzel naročila se naročilo stornira, morebitno plačilo pa se kupcu vrne na njegov TRR.

Zakon o omejevanju prodaje alkohola v okviru spletne prodaje prepoveduje prevzem oziroma dostavo alkoholnih pijač med 21. in 7. uro naslednjega dne. Kupcu se priporoča, da v kolikor njegovo naročilo vsebuje alkoholne pijače, naročilo prevzame pravočasno oziroma izven prepovedanih ur, saj mu v nasprotnem primeru zaradi prekrška ponudnik naročila ne bo mogel izdati. V primeru, da naročilo vsebuje izdelke s starostno omejitvijo, ima zaposlena oseba oziroma dostavna oseba pravico predhodno zahtevati od kupca, da z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb, izkaže svojo starost. Če kupec to odkloni, se mu izdelkov ne sme prodati (alkoholne pijače in pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače; tobačni izdelki). 


PREKLIC NAROČILA

Ponudnik lahko z utemeljenim razlogom naročilo zavrne v naslednjih primerih:

 • pri opisu oziroma ceni izdelka je zaznana napaka;
 • avtorizacija za izvršitev plačila s strani banke ni potrjena, zato plačilo ni možno;
 • skladno z ZVPot v primeru, ko kupec zlorablja pravico do vračila izdelkov;
 • ponudnik s strani banke ali državnega organa prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi, ki narekuje storno naročila.


AKCIJE IN PROMOCIJE

V spletni trgovini se izvajajo cenovne akcije, v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge izdelkov. Lahko so oblikovane posebne cenovne akcije in promocije, ki veljajo za različna časovna obdobja in so na voljo le v spletni trgovini (dnevne, tedenske, mesečne cenovne akcije in promocije). Ob izdelku ali skupini izdelkov je navedena redna cena, odstotek znižanja glede na redno ceno in cena s popustom. Nakup izdelkov je možen le v količinah, primernih za gospodinjstvo. Popusti v spletni trgovini se ne seštevajo. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za spletno naročilo.

Obračun promocij ni odvisen zgolj od izdelkov v košarici, ampak tudi od prioritete obračunavanja promocij, od vrednosti naročila, načina plačila, načina dostave itd. Promocije, ki niso neposredno vezane na izdelek, se praviloma obračunavajo šele na nivoju košarice, ko so zagotovljeni vsi potrebni podatki za njihov obračun. Na tak način dobimo pravilen izračun vrednosti celotnega naročila.

Pri koriščenju ugodnosti posameznih akcij in promocij velja da:

– fizične in pravne osebe  lahko kupujejo izdelke, ki so v akciji v količinah, ki veljajo za gospodinjstva;

– fizične in pravne osebe lahko koristijo promocije, ki bodo na voljo le v spletni trgovini (npr. brezplačna dostava ob določeni višini nakupa, posebne praznične ponudbe, nagrajevanje nakupov z izdelki / ob nakupu nad xxx €, kupec prejme darilo…);

– fizične in pravne osebe ne morejo, razen, če ni navedeno drugače koristiti ugodnosti iz naslova krovnih promocij (npr. kupon -15%, popust na celoten nakup, popusti za upokojence,…).


OMEJITEV STAROSTI

Zakonsko je določena prepoved prodaje tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače:

 • osebam, mlajšim od 18 let,
 • osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola in
 • osebam, za katere se upravičeno domneva, da bodo navedene izdelke posredovale osebam, mlajšim od 18 let.

V primeru prevzema naročila je dolžnost ponudnika da od vsake osebe, za katero domneva, da ni starejša od 18. let zahteva, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Če kupec to odkloni, se mu navedenih izdelkov ne sme prodati.


ODSTOP OD POGODBE, VRAČILO IZDELKOV IN KUPNINE

Odstop od pogodbe (skladno z določili ZVPot) – kupec ima pravico, če v roku 14 dni od prevzema naročila pisno obvesti podjetje na elektronski naslov plodovi.si@gmail.com  da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko:

*Kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobil fizično posest nad blagom.

*V primeru da kupec odstopi od pogodbe in je za naročilo tudi plačal kupnino, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave in v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s strani kupca, razen če kupec izrecno zahteva drugače; Kupec v nobenem primeru, zaradi odstopa od pogodbe ne nosi nikakršnih stroškov.

Kupnino s pripadajočimi stroški ponudnik ne povrne:

 • dokler spletni center ne prejme vrnjenih izdelkov/naročila.
 • če izdelki niso v stanju kot jih je kupec prejel.
 • če so izdelki poškodovani, rabljeni, v zmanjšani količini in v neoriginalni embalaži, razen
 • če je izdelek uničen, pokvarjen, ali se je njegova količina zmanjšala.
 • če je kupec izdelek že začel uporabljati.
 • če je zamujen rok odstopa.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih, razen ko se ponudnik in kupec dogovorita drugače:

– pri pogodbah, katerih predmet so izdelki, ki so bili izdelani po natančnih navodilih kupca, ki so bili prilagojeni njegovim osebnih potrebam, ki zaradi svoje naravne ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe;


OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli okvare strojne ali programske opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli opremo obiskovalca, registriranega uporabnika ali kupca zaradi obiska spletne trgovine, prenosov podatkov, fotografij, video in avdio zapisov ter drugih objavljenih vsebin.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani podjetje PLODOVI, d. o. o. ne odgovarja.

Obiskovalec, registrirani uporabnik ali kupec je sam odgovoren za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesla. Prav tako jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ob registraciji ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.


PRITOŽBE IN SPORI

Pritožbe, ugovore, reklamacije in druge pripombe lahko obiskovalci, registrirani uporabniki in kupci v spletni trgovini pisno pošljejo po elektronski pošti na naslov plodovi.si@gmail.com  ali po klasični pošti na naslov: PLODOVI d.o.o., Dunajska cesta 301A, 1231 Ljubljana-Črnuče

OSEBNI PODATKI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov ter ponudnik spletne trgovine www.plodovi.si  je podjetje PLODOVI d.o.o. Ponudnik spletne trgovine se hkrati kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje k varovanju, hrambi in obdelavi vseh osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Informacije vezane na piškotke, ki se uporabljajo na spletni strani dobite na www.plodovi.si .

Informacije vezane na osebne podatke, ki se uporabljajo na spletni strani dobite na www.plodivi.si .

Osebni podatki, ki jih spletna trgovina obdeluje izključno v zvezi z registrirano uporabo spletne strani so:

 • Elektronski naslov,
 • Telefonska številka,
 • Ime in priimek,
 • Naslov za dostavo;

Ponudnik te podatke potrebuje za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti po teh splošnih pogojih:

 • Za dostavo naročenega blaga na naslov,
 • Za izročitev blaga ob osebnem prevzemu;

Spreminjanje podatkov

V primeru, da se pri Registriranemu uporabniku podatki, ki jih je predložil oz. uporabil za prijavo, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe. Registriran uporabnik spremembo vnese v spletni trgovini podatki bodo spremenjeni nemudoma ali sporoči skladno s splošnimi pogoji PLODOVI.SI.

Uporabniki osebnih podatkov

PLODOVI osebnih podatkov Registriranih uporabnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • podjetju – za izvajanje dostave na dom,
 • podjetju – za obveščanje o poteku naročila;

Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Registrirani uporabnik ima pravico, da pisno na sedež družbe Plodovi d.o.o., Dunajska cesta 301A, 1231 Ljubljana-Črnuče , ali po e-pošti na naslov plodovi.si@gmail.com, zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

Pravico do ugovora

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov:

 • podatkov vezanih na dostavo blaga, oz. prevzem blaga;

 

Imetnik lahko obdelavi ugovarja:

 • pisno na naslov, Plodovi d.o.o., Dunajska cesta 301A, 1231 Ljubljana-Črnuče.
 • pisno po elektronski pošti na naslov:plodovi.si@gmail.com;

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v PLODOVI d.o.o. je dostopna preko:

e-mail: plodovi.si@gmail.com;

 

Plodovi  d.o.o.

Ljubljana, 06.09.2021

Navigation
Close

Košarica

Viewed

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Vaši osebni podatki bodo služili za izboljšavo vaše uporabniške izkušnje na naši spletni strani, za upravljanje dostopa do vašega računa in druge namene.

Already got an account?

Categories